Welkom op de homepage van BeweegKuur

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. Mensen die in aanmerking komen voor de BeweegKuur krijgen maximaal een jaar begeleiding om hun eet- en beweeggedrag aan te passen en daarmee te werken aan een gezonde actievere leefstijl. De huisarts schrijft het ‘recept’ uit, maar daarnaast hebben de leefstijladviseur, de diëtist en indien nodig de fysio-/oefentherapeut in dit jaar een belangrijke rol. Het doel is dat deelnemers zelfstandig het ‘gezonde’ gedrag volhouden.

Een essentieel onderdeel van de BeweegKuur is de verbinding tussen zorg en sport. Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) heeft met partners gebouwd aan samenwerking (netwerken) op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Met als doel om laagdrempelig en passend sportaanbod te realiseren, zodat de deelnemers in de buurt en op eigen kracht hun gezonde leefstijl kunnen voortzetten.

Netwerk zorg-sport

Informatie voor professionals over het netwerk van zorg en sport 

Deelnemers

Informatie voor deelnemers van de BeweegKuur

Nieuws

Onderzoek: Communiceren en improviseren rondom de BeweegKuur meer >

Sport & gemeenten, brug tussen zorg en sport meer >

Poll

'Priming', onbewuste gedragsbeïnvloeding helpt deelnemers van de BeweegKuur bij een gezonde leefstijl.

Stem!