De BeweegKuur is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van bewegen, voeding en gedrag.

Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering wordt dit gerealiseerd.

De BeweegKuur is overgenomen door Huis voor Beweging (mensen zonder een beperking) en Special Heroes (mensen met een beperking)

BeweegKuur voor mensen zonder beperking

Huis voor Beweging implementeert leefstijlinterventies en richt zich op gezonde en actieve leefstijl en zet de BeweegKuur in voor gedragsverandering bij mensen met overgewicht. Voor meer informatie over de BeweegKuur en de mogelijk opname van de BeweegKuur in de zorgverzekering. Klik hier of klik op onderstaand logo

Logo Huisvoorbeweging


Beweegkuur voor mensen met een beperking

Special Heroes Nederland richt zich op de inzet van de BeweegKuur voor mensen met overgewicht en een beperking, en zal in de periode medio 2018 alle informatie over deze betreffende BeweegKuur stapsgewijs toevoegen op haar (dan vernieuwde) website.

Stichting Special Heroes Nederland (voorheen Onbeperkt Sportief), richt zich met haar programma’s op het stimuleren van een blijvende actieve leefstijl van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met partners in de sectoren speciaal onderwijs, revalidatie en zorg zijn de afgelopen jaren veel successen geboekt in duurzame sport- en beweegparticipatie van de doelgroep en duurzame lokale verankering van de programma’s.

Klik hier voor verdere info en contactgegevens